Thursday, April 24, 2008

день памяти, день скорби. на самом деле, нет. не только. день единства, борьбы, требований.

ես պահանջատեր եմ
մեր չթաղված մեռելների, մեզնից խլված հայրենական տների, մեր հողերի, վանքերի, մասիսների, քար ու թփի, վանա լճի, մեր երկրի պահանջատերն եմ:
ամենածանր ճիտին պարտքս է, որ պիտ կրեմ, քանի դեռ կամ

http://517design.livejournal.com/220362.html
http://pigh.livejournal.com/95709.html
http://akunamatata-ser.livejournal.com/79748.html
http://zabriskie-point.livejournal.com/154163.html
http://lu4ik20.livejournal.com/34997.html
http://kornelij.livejournal.com/383850.html
http://kara-t.livejournal.com/10499.html
http://130502.livejournal.com/23691.html
http://araksi.livejournal.com/23951.html
http://ar-nare.livejournal.com/1657.html
http://zoloto-indii.livejournal.com/67809.html
http://athanatoi.livejournal.com/47867.html
http://roocaya.livejournal.com/94056.html
http://angel-xiligan.livejournal.com/232238.html
http://gost-474-90.livejournal.com/33777.html
http://saramarabu.livejournal.com/207034.html
http://dabavog.livejournal.com/57354.html
http://elektra186.livejournal.com/197627.html
http://moonleight.livejournal.com/145324.html
http://angel-xiligan.livejournal.com/232580.html
http://elenayaschenko.livejournal.com/51831.html
http://masichek.livejournal.com/16860.html
http://jpit.livejournal.com/183350.html
http://afrikane3.livejournal.com/441621.html
http://d-grig.livejournal.com/10036.html
http://angel-xiligan.livejournal.com/232814.html
http://msaintik.livejournal.com/155385.html
http://kutti-new.livejournal.com/371047.html
http://ahousekeeper.livejournal.com/207574.html

http://artashes98.livejournal.com/45433.html
http://arin-berd.livejournal.com/31746.html
http://pigh.livejournal.com/96054.html
http://vsoloviev.livejournal.com/22509.html
http://uzogh.livejournal.com/178392.html

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home